Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 1.6.2019

 

 

     1        PRZEPISY WSTĘPNE

 1.1     Spółka Groves sro, z siedzibą pod adresem Nerudova 1310, Červený Kostelec 549 41, IČO: 07860757, zarejestrowany w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem akt 308 693 (zwany dalej „Groves” lub „my”), zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe naszych klientów podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej i / lub zakupu naszych towarów.

 

2        DANE O TOBIE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

2.1       Możemy gromadzić i przetwarzać następujące informacje o Tobie:

 1. a)        Dane osobowe, które podajesz, wypełniając formularze na stronie internetowej. Obejmuje to informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania ze strony internetowej lub składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Możemy również poprosić Cię o podanie danych osobowych, jeśli zgłosisz problem ze stroną internetową.
 2. b)       Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy nagrać lub zapisać tę komunikację.
 3. c)       Jeśli do nas zadzwonisz, możemy przechowywać rejestry połączeń do celów szkoleniowych.
 4. d)       Możemy również poprosić Cię o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów statystycznych, oczywiście nie musisz na nie reagować i odpowiadać.
 5. e)        Szczegóły transakcji dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej i realizacji Twoich zamówień.
 6. f)        Szczegóły Twoich wizyt na stronie, w tym dane o ruchu na stronie, dane o lokalizacji, webblogu i inne dane komunikacyjne.

 

3        CEL PRZETWARZANIA DANYCH

3.1        Twoje dane osobowe używane są w następujący sposób:

 1. a)       Podczas rejestracji na stronie i przyznania dostępu do konta uzytkownika, zapłaty za zamówiony towar(bramy płatnicze, bank) i dostarczenia zamówiony towar (firmy kurierskie).
 2. b)       Aby upewnić się, że zawartość witryny jest prezentowana na Twoim komputerze tak skutecznie, jak to możliwe.
 3. c)        Aby przekazać Ci informacje o towarach, o które prosisz lub które mogą być dla Ciebie  w naszym mniemaniu interesujące, o ile wyraziłeś zgodę na ten sposób komunikacji.
 4. d)       W celu wywiązania się z  zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Tobą a nami, w tym dostawy towarów przez stronę trzecią(firmy kurierskie) i przetwarzania płatności przez stronę trzecią (bramy płatnicze, banki).
 5. e)        W celu skorzystania z interaktywnych funkcji naszych stron internetowych o ile się na to zdecydujesz.
 6. f)        W celu powiadomienia Cię o zmianach na naszych stronach internetowych.

 

4        IP ADRESY I COOKIES

4.1         Pliki cookie gromadzimy również(pliki przechowywane na twoim urządzeniu) w celu analizy Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Włączając pliki cookie w przeglądarce, wyraziłeś zgodę na zbieranie plików cookie w tym celu. Używamy następujących rodzajów plików cookie: (i) podstawowe pliki cookie, które są niezbędne do zapewnienia dostępu do naszej strony internetowej; (ii) funkcjonalne pliki cookie, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej (jeśli te pliki cookie są wyłączone, nasza strona internetowa może nie działać poprawnie); (iii) wydajnościowe pliki cookie, które nie identyfikują Cię osobiście (chyba że wprowadzisz dane identyfikacyjne w dowolnym z naszych formularzy), ale pomogą nam spersonalizować Twoje treści zgodnie z Twoimi działaniami na naszej stronie internetowej; oraz (iv) ukierunkowane / reklamowe pliki cookie, które pomagają w ukierunkowaniu i zwiększeniu znaczenia reklamy dla odwiedzających naszą stronę internetową.

4.2        Korzystamy również z Google Analytics i podobnych usług, które zbierają pliki cookie stron trzecich („Analizy stron trzecich”). Informacje o korzystaniu z witryny (w tym adres IP) generowane przez pliki cookie mogą być przesyłane i przechowywane przez zewnętrzne firmy analityczne na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics wykorzystają te informacje do oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google Analytics mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google Analytics. Zewnętrzne analizy nie będą kojarzyły twojego adresu IP ani innych plików cookie z innymi danymi. Możesz wyłączyć pliki cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie uzyskać pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez osobę trzecią w sposób i do celów opisanych powyżej. Więcej zasad Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

 4.3        Pliki cookies można wyłączyć, resetując przeglądarkę; Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność naszej platformy może być ograniczona (tzn. Możesz nie mieć pełnego dostępu do naszej witryny, jeśli niektóre z jej fiunkcji wymagają włączenia plikow cookies).

 4.4        Nasze strony internetowe i komunikaty tworzone przy użyciu strony internetowej i / lub zakupu naszych towarów, takich jak e-maile promocyjne, mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane „sygnałami nawigacyjnymi”. Sygnały nawigacyjne w sieci Web zwykle działają w połączeniu z plikami cookie i mogą być używane w taki sam sposób, jak pliki cookie (patrz wyżej).

 

5        MARKETING BEZPOŚREDNI

5.1        Wyrażasz zgodę również na wykorzystywanie Twoich elektronicznych danych kontaktowych, które mogą pochodzić z Twojego wcześniejszego korzystania ze strony internetowej lub zezwalać wybranym stronom trzecim na wykorzystywanie tych informacji do kontaktowania się z Tobą drogą elektroniczną (e-mail, SMS) w celu przesyłania informacji o towarach i usługach. Możesz zrezygnować z komunikacji marketingowej, wyłączając tę funkcję poprzez link rezygnacji podany w każdym otrzymanym e-mailu.

 

6        UDOSTĘPNIANIE DANYCH

6.1        Klikając „Akceptuję”, aby zakończyć proces rejestracji na stronie internetowej lub składając odpowiednie zamówienie w witrynach administrowanych przez Groves, dasz nam wyraźną zgodę na udostępnienie twoich danych osobowych stronom trzecim, takim jak (i) dowolny członek naszej grupy, czyli spółki zależne, oddziały, nasza główna spółka holdingowa i jej spółki zależne; (ii) dostawcy wizytujący; (iii) partnerzy reklamowi; (iv) partnerzy kontraktowi, dostawcy usług transportowych i płatności-te podmioty przetwarzają następnie Twoje dane (jako („podmioty przetwarzające”). Wszelkie takie podmioty będą widoczne  na naszej stronie internetowej a Ty wyrażasz zgodę na to, że podmioty przetwarzające będą zdobywać, gromadzić, dystrybuować, rejestrować, organizować, modyfikować lub modyfikować, wyszukiwać konsultować, ujednolicać, łączyć, przesyłać, używać, przechować, blokować, niszczyć i zarządzać transgranicznym przepływem danych osobowych.

6.2        Twoje dane możemy udostępnić gdy:

 1. a)        W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub majątek, w takim przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy takiej firmy lub majątku.
 2. b)       Gdy Groves lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, jednym z przekazanych aktywów będą przechowywane dane osobowe Klientów.
 3. c)        Jeśli mamy obowiązek ujawnić  lub udostępnić dane osobowe w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków świadczenia usług i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Groves, naszych klientów lub stron trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 4. d)       Jeżeli ujawnienie danych osobowych jest wyraźnie dozwolone w odpowiednich przepisach.

 

7        ZAPISYWANIE DANYCH

7.1        Zgadzasz się, że dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być przetwarzane przez pracowników spoza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Personel ten może zostać zatrudniony między innymi w celu realizacji zamówienia, przetwarzania informacji o płatności i świadczenia usług wsparcia. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić, że Twoje informacje są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

 

8        BEZPIECZEŃSTWO

8.1        Zapewniamy, że Twoje dane są bezpiecznie przechowywane. Dlatego wdrożyliśmy środki fizyczne, techniczne i organizacyjne oraz plany ochrony i zabezpieczenia zgromadzonych danych (które jednak nie zwalniają cię z obowiązku podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia twoich danych, szczególnie w przypadku transmisji). Celem jest zapobieganie nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu twoich danych osobowych lub zapobieganie przypadkowemu, nieuprawnionemu lub nielegalnemu dostępowi, użyciu, transmisji, przetwarzaniu, kopiowaniu, przekazywaniu, zmianie, utracie lub uszkodzeniu twoich danych. Pomimo wszelkich starań, aby zachować zgodność z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, nie można zapewnić bezpieczeństwa danych, jeśli są one przesyłane lub przesyłane w sposób niezabezpieczony.

8.2        W przypadku, gdy przekazaliśmy Ci (lub sam wybrałeś ) hasło, które zapewnia dostęp do niektórych części witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego hasła.

8.3        Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę internetową, dlatego też każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu twoich informacji zastosujemy surowe procedury i funkcje bezpieczeństwa, aby spróbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

 

9        TWOJE PRAWA

9.1      Po zalogowaniu się na konto Groves możesz edytować lub usuwać podane informacje (z wyjątkiem informacji rozliczeniowych, których nie można zmienić ze względu na fakturowanie). Możesz całkowicie anulować rejestrację, poprosić o zmianę danych lub zrezygnować z jakiejkolwiek komunikacji marketingowej przez nas lub wybrane osoby trzecie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@glano.pl

9.2        Masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali twoich danych osobowych w celach handlowych. Zwykle informujemy Cię (przed zbieraniem Twoich danych), że zamierzamy wykorzystać Twoje dane do tych celów lub kiedy zamierzamy ujawnić Twoje dane stronom trzecim w tym celu. Możesz skorzystać z prawa do zapobiegania takiemu przetwarzaniu, zaznaczając odpowiednie pola w formularzach, których używamy do gromadzenia danych. Możesz również skorzystać ze swojego prawa w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@glano.pl

9.3        Masz prawo dostępu do przechowywanych informacji o tobie. Twoje prawo dostępu może być wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli jednak prośba jest oczywiście bezzasadna, nadmierna lub powtarzana, możemy:

 1. a)        pobrać rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z podjęciem wymaganych środków; lub

        b)       odmówić reakcji na zapytanie.

9.4        Jeśli uważasz, że Twoje informacje zostały przetworzone nielegalnie, skontaktuj się z nami pod adresem info@glano.pl, a my zobowiązujemy się do rozwiązania problemu. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) w Republice Czeskiej.

9.5        Od czasu do czasu nasze strony internetowe mogą zawierać linki do witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów z nami współpracujących i podmiotów stowarzyszonych, które nie są objęte niniejszą polityką ochrony prywatności. Jeśli użyjesz linku do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że strony te mają własne zasady polityki prywatności i że nie możemy ponosić odpowiedzialności za te politykę prywatności tych podmiotów. Przeczytaj te zasady przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie.

9.6        Przetwarzamy informacje o tobie zgodnie powyższą Polityką prywatności pkt.7. Korzystając z naszej strony internetowej lub zawierając umowę, zgadzasz się na przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane informacje są dokładne.

10.        Zmiany w niniejszej Polityce ochrony prywatności będą dokonywane, gdy tylko będzie to potrzebne z uwagi na zmieniające się okoliczności prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy naszą Politykę ochrony prywatności, podejmiemy stosowne środki współmierne do znaczenia dokonywanych zmian, aby Cię o tym poinformować. W przypadku istotnych zmian w Polityce ochrony prywatności będziemy prosić Cię o zgodę na nie, jeśli oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w dziedzinie ochrony danych. 

payments
pl-PL
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.