Warunki handlowe

Warunki handlowe

 

spółki handlowej

     Groves s.r.o.

z siedzibą ul.Nerudova 1310, Červený Kostelec 549 41  

identifikační číslo: 07860757 

NIP : CZ07860757   

zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Městsky soud w Praha, oddíl C, vložka 308693  

w zakresie działalności dotyczącej sprzedaży towarów za pośrednictwem on-line sklepu znajdującego się na stronie  internetowej: www.glano.cz      


    

 1. Regulamin

  Ogólne warunki handlowe
  Obowiązują od: 4.2.2019
   
  Firma Groves, s.r.o. , z siedzibą ul.Nerudova 1310, Červený Kostelec 549 41 ,Czeska Republika. IČO: 07860757 , IČ DPH : CZ07860757  wpisana do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Městsky soud w Praha, oddíl C, vložka 308693   (zwana dalej "sprzedający", GLANO" lub "GROVES, "Sklep"), jest administratorem sklepu internetowego www.glano.pl, oferującym odzież, obuwie i inne produkty. Niniejsze Ogólne Warunki dodatkowo określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy, którym jest Groves s.r.o. Wszystkie takie stosunki umowne podlegają ogólnie obowiązującym przepisom Czeskiej Republiki, zawartej umowie kupna oraz niniejszym Ogólnym Warunkom, które mają zastosowanie do klientów i odwiedzających witrynę sklepu. Niniejsze Ogólne Warunki mogą być modyfikowane i zmieniane przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Te modyfikacje i zmiany nie wpływają na stosunki umowne ustanowione w dniu wejścia w życie poprzedniej wersji Ogólnych warunków.
   
  Zawartość
  Ogólne warunki handlowe
  1 Definicje
  2 Rejestracja
  3 Produkt i cena produktu
  4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
  5 Prawo odstąpienia od umowy, zwrot i wymiana towaru
  6 Gwarancja
  7 Warunki płatności
  8 Karty podarunkowe i kupony rabatowe
  9 Dostawa towaru
  10 Ochrona danych osobowych
  11 Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
  12 Postanowienia końcowe
   
  1 Definicje
  1.1. W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące definicje słów:
  "Sprzedawca - GLANO","Groves" "my" lub "nami""e-shop" oznaczają firmę Groves, s.r.o.
  "Konsument" oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  "Umowa" oznacza umowę na sprzedaż Produktów zawartą na odległość między Klientem i Groves s.r.o.
  "Klient" oznacza użytkownika witryny GLANO, bez względu na to jest on Konsumentem lub Przedsiębiorcą
  "Towar" oznacza towar, który jest oferowany na sprzedaż na stronie internetowej GLANO
  "Dane osobowe" oznacza informacje przekazane przez Klienta podczas rejestracji w Witrynie lub podczas składania zamówienia w Witrynie.
  "Regulamin" oznacza niniejszy Regulamin
  "B2B" oznacza formę relacji Business to Business, komunikację, transakcje handlowe między podmiotami gospodarczymi
  „Przedsiębiorca” to osoba, która spełnia definicję zawartą w § 2 ust. 2 ustawy nr 513/1991 Coll., Kodeksu handlowego.
  "Witryna" oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.glano.pl
   
  2 Rejestracja i Konto użytkownika
  2.1 Rejestracja i ujawnianie danych osobowych
  (a) Rejestracja nie jest obowiązkowa, jest i zawsze będzie bezpłatna
  (b) Rejestracja umożliwia monitorowanie zamówienia jak również pozwala uniknąć konieczności ponownego podawania danych osobowych przy każdym zamówieniu.
  (c) Rejestracją na naszej stronie Klient zaręcza , że:
  i. podane podczas rejestracji dane osobowe są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem oraz, że w przypadku jakiejkolwiek zmiany będą one zaktualizowane na koncie Użytkownika
  (d) Użytkownik Witryny swoją rejetracją gwarantuje, że nie podszywa się pod żadną inną osobę lub podmiot podczas rejestracji oraz nie używa fałszywego imienia lub innego oznaczenia, do którego nie jest upoważniony.

  e) Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie używał swojego konta użytkownika przez ponad 2 lata lub jeżeli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki).

  f) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego.

  3 Produkt i cena produktu
  3.1 Opis produktu
  (a) Opis głównych cech produktu można znaleźć na poszczególnych stronach produktów oferowanych na naszej stronie.
  (b) Dokładamy wszelkich starań, aby opis i charakterystyka produktu były na tyle szczegółowe na ile jest to możliwe. Należy jednak mieć na uwadze, że kolory na ekranie, choć bardzo zbliżone do rzeczywistych, mogą jednak nieznacznie się od nich różnić.
   
  3.2 Oferta produktów
  Oferta towarów oznacza towar oferowany na stronie sklepu internetowego, gdzie sprzedawca informuje Klienta przed zawarciem umowy kupna ewentualnie przed odesłaniem zamówienia w sposób jasny i zrozumiały główne cechy towaru lub charakter usługi, a także inne wymagane prawem informacje w zakresie odpowiednim dla zastosowanych środków komunikacji.
   
  3.3 Cena towaru
  (a) Ceny produktów oferowanych na stronie internetowej podawane są w polskich złotych i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, ale nie obejmują kosztów dostawy ani opłaty za możliwość płatności za pobraniem.
  (b) Ceny oraz oferty promocyjne mogą być limitowane czasowo i ulegać zmianie.
  (c) GLANO nie ma obowiązku sprzedaży produktu, który miał niewłaściwą cenę.
   
  4 Warunki zawierania umowy kupna-sprzedaży
  4.1 Zawarcie umowy
  (a) Umowa pomiędzy Klientem a firmą Groves s.r.o zostanie zawarta na mocy prawa Republiki Czeskiej.
  Stosunek prawny wynikający z zawarcia umowy kupna-sprzedaży między sprzedawcą a konsumentem powstaje w chwili złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty(przedplata lub płatność przy odbiorze)oraz wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego, pocztą elektroniczną na adres e-mail konsumenta.
  (c) Dodatkowe koszty, które powstały na stronie Kupującego w związku ze złożeniem zamówienia (np. koszty zw. z obsługą sieci internetowej, lub komunikacja telefoniczna) są na stronie Kupującego
  (d) Rezygnacja z newsletteru jest możliwa za pomocą linku w wiadomości e-mail, która nie jest starsza niż 30 dni.
  (e) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na subskrypcję. Taką możliwość należy zaznaczyć dodatkowo.
   
  4.2 Złożenie zamówienia
  (a) Po wejściu na stronę internetową wybierz model i rozmiar produktu a następnie kliknij "Dodać do koszyka"
  (b) Przed potwierdzeniem zamówienia możesz jeszcze skontrolować ilość, kolor i rozmiar produktu lub usunąć produkty z koszyka.
  (c) Następnie wybierz preferowany sposób płatności oraz sposób dostawy.
  (d) Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz się zalogować. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz się zarejestrować lub dokończyć zamówienie bez rejestracji. Należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury (przy płatności kartą dane do faktury muszą zgadzać się z tymi podanymi na karcie płatniczej) oraz adres do wysyłki, jeśli adres ten jest inny niż ten podany w danych do faktury. Aby dokończyć zamówienie jest konieczne również zaakceptowanie warunków umowy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  (e) Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia skontroluj jeszcze raz swój koszyk i upewnij się, że wszystkie produkty są prawidłowo wybrane, następnie możesz kliknąć na pole Zamów z obowiązkiem zapłaty.
  (f) Złożeniem zamówienia na naszej stronie potwierdzasz, że posiadasz zdolność do czynności prawnych i masz przynajmniej 18 lat.
  (g) Nie ma możliwości dokonywania zmian w potwierdzonym zamówieniu (np. rozmiar, kolor), możemy jedynie jego część bądź całe zamówienie anulować (o ile status zamówienia jest inny niż : zapakowane lub wysłane). Prosimy wówczas o wiadomość na adres: info@glano.pl lub kontakt telefoniczny.
  +48 2241042098.
   
  4.3 Połącznie zamówień
  GLANO nie ma technicznej możliwości połączenia kilku zamówień o różnych numerach w jedno i wysłania jedną paczką. Każde zamówienie posiadające indywidualny numer wysyłamy oddzielną paczką.
   
  4.4 Archiwowanie umów
  (a) Umowy zawarte pomiędzy firmą Groves, s.r.o. a jej klientami są archiwowane w elektronicznym archiwum, który jest dostępny dla zarejestrowanych uzytkowników bezpośrednio na ich koncie użytkownika. Umowa jest archiwowana minimalnie przez okres pięciu lat, nie dłużej jednak niż przez okres wymagany obowiązującym prawem.
   
  4.5. Zakupy na dane firmy (B2B)
  Na naszej stronie są możliwe również zakupy na zasadach B2B. Aby skutecznie zrobić takie zakupy należy spełnić poniższe warunki:
  ii. Na koncie Użytkownika, w części Informacje o koncie należy uzupełnić dane dotyczące firmy. Adres firmy musi być tożsamy z adresem do wysyłki.
  iii. Dane są z naszej strony weryfikowane pod kątem poprawności podanych danych.
  iv. Po skutecznej rejestracji i weryfikacji firmy Klient wybiera produkty w cenach podanych z VAT. Po wybraniu firmowego adresu dostawy w koszyku nastąpi przeliczenie cen i aktualizacja na ceny bez podatku VAT.
   
  5 Prawo odstąpienia od umowy, zwrot i wymiana towaru
  5.1 Klient ma prawo do zmiany zdania i zwrotu towaru w ciągu 14 dni od chwili dostarczenia towaru . Klient ma możliwość zwrotu jakiegokolwiek towaru zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej sekcji Regulaminu, z wyjątkiem towarów, przy których prawo wyklucza ich zwrot. Są to:
  i. Produkt spersonalizowany lub produkt na zamówienie;
  ii. Produkty z krótkim terminem przydatności do użycia
  iii. Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po jego otwarciu nie można zwrócić ze względów bezpieczeństwa lub higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  iv. Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi produktami
   
  5.2 Termin na odstąpienie od umowy
  (a) Czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość określony w punkcie 5.1 zaczyna płynąć od dnia dostarczenia towaru, a więc:
  i.  od daty otrzymania towaru
  ii. od daty dostarczenia ostatniej części towaru (w przypadku umowy obejmującej wiele towarów), lub
  iii. od daty otrzymania przez Klienta pierwszej rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas)
  (b) termin na odstapienie od umowy upłynie 14 dni od momentu dostarczenia towaru lub od daty dostarczenia ostatniej części towaru (w przypadku umowy obejmującej wiele towarów)
   
  5.3 Jak odstąpić od umowy
  (a) Najprostszą formą odstąpienia od umowy jest wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej, w kórym należy podać wszystkie niezbędne informacje. Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić również poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@glano.pl, lub telefonicznie pod nr +48 221042098.
   
  5.4 Zwrot towaru
  (a) Najprostszą formą odstąpienia od umowy jest wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego na stronie internetowej.
  Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien być czysty i w idealnym przypadku powinien posiadać wszystkie metki i opakowanie, którą służą szybszej identyfikacji towaru. Towar musi zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami, pełną dokumentacją i prezentami (jeśli były dołączone),
  (b) Towar należy odesłać niezwłocznie, najpóźniej do 14 dni od chwili poinformowania o odstąpieniu od umowy na nastepujący adres:
  Przesyłkownia.pl - Groves
  Plac Juliusza Słowackiego 1
  43–400
  Cieszyn
   
   
   
  (c) Jeśli towar przyszedł niepełnowartościowy zwróć go niezwłocznie podając następujące informacje:
  • Numer zamówienia
  • Kod produktu /Nazwę produktu
  • Opis uszkodzenia
  (d) Koszt odesłania towaru ponosi osoba wysyłająca (w przypadku uznanej reklamacji zwracamy również koszty odesłania do nas paczki). W przypadku Poczty Polskiej jeśli zależy Ci na potwierdzeniu nadania, zdecyduj się na list polecony. Możesz nadać go jako list priorytetowy lub ekonomiczny. Każda taka przesyłka opatrzona jest numerem, dzięki czemu masz możliwość śledzić paczkę oraz masz dowód, że ją odesłałeś. Przy nadawaniu paczki zwrotnej prosimy nie wybierać usługi Pobranie - nie przyjmujemy takich paczek."
  (e) Należy pamiętać, że jeśli do Produktów zostaną dołączone jakiekolwiek upominki, między Nami i odbiorcą została zawiązana umowa darowizny, która wygasa w chwili anulowania przez Klienta Umowy zgodnie z niniejszym punktem 5. W konsekwencji Klient musi zwrócić Produkty wraz z upominkami i wszystkimi otrzymanymi w związku z nimi rzeczami. Brak zwrotu oznacza bezpodstawne wzbogacenie. Jeśli korzyści osiągnięte dzięki bezpodstawnemu wzbogaceniu nie mogą zostać zwrócone, Groves s.r.o. ma prawo żądać rekompensaty finansowej w kwocie normalnej ceny.

  (f) Klient ma prawny obowiązek odpowiednio zadbać o Produkty, które znajdują się w jego posiadaniu. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku przez Klienta, Groves s.r.o. może mieć prawo do żądania od Klienta rekompensaty. Dotyczy to wszystkich zwracanych Produktów.

   

  5.5 Wymiana towaru
  (a) Możliwość wymiany towaru jest niedostępna. Zwrot środków na podany numer konta nastąpi najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od przyjęcia zwrotu do naszego systemu.
   
  5.6 Zwrot pieniędzy
  (a) Firma Groves, s.r.o. zwróci pełną równowartość zwracanego towaru, zgodnie z punktem 5. niniejszego Regulaminu.
  (b) W przypadku odstąpienia od całej umowy i zwrotu wszystkich produktów z zamówienia zostaną zwrócone również pierwotne koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Jeśli zwrot dotyczy tylko części zamówienia - pierwotne koszty dostawy nie zostaną zwrócone.
  (c) Po przyjęciu zwrotu do magazynu, jak również po zrealizowaniu płatności Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Groves s.r.o zwróci należną kwotę przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta pierwotnie do dokonania płatności (oprócz zamówień z usługą płatności za pobraniem). W przypadku zamówień opłaconych przy odbiorze kwota za zwracany towar jest zwracana na podane przez Klienta konto bankowe. Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   
  6 Gwarancja
  6.1 Wady towaru
  Jeśli dostarczony towar ma oczywiste wady materiałowe lub produkcyjne, w tym uszkodzenie towaru podczas transportu, należy niezwłocznie zgłosić takie wady nam lub firmie kurierskiej. Niezłożenie roszczenia nie ma wpływu na roszczenia wynikające z prawa. W przypadku wszelkich wad zakupionych towarów, które wystąpią w okresie ustawowej gwarancji, Klient może ubiegać się o dodatkowe świadczenia, a jeśli spełnione są warunki ustawowe - dodatkowe roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
   
  6.2. Okres gwarancji
  (a) Okres gwarancji na towar wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru Klientowi. Dokumentem wymaganym do złożenia reklamacji jest faktura zakupu towaru którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewystarczającą konserwacją lub celowym uszkodzeniem
  (b) Wszelkie roszczenia dotyczące wad należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki. Dochodzenie roszczeń z tytułu wady drogą sądową jest możliwe jedynie w ciągu 24 miesięcy od otrzymania towaru. "
   
  6.3 Nasza odpowiedzialność
  (a) Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących pielęgnacji i użytkowania zamieszczonych na produkcie lub bezpośrednio w opakowaniu produktu.
  (b) Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, wyjątkowe, przypadkowe, przykładowe, karne i jakiekolwiek inne lub za utratę zysków, uszkodzenie danych lub innych środków niematerialnych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Wyłączenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy powiadomiono nas, wiedzieliśmy lub powinniśmy byli wiedzieć, że istnieje ryzyko powstania takich szkód. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem. We wszystkich przypadkach i w stopniu dozwolonym przez właściwe prawo nasza całkowita odpowiedzialność za szkody i straty wynikłe w związku z Umową są ściśle ograniczone do ceny zakupionych przez Klienta produktów.
   
  6.4 Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą
  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane wystąpieniem zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą („Działanie siły wyższej”). Przez siłę wyższą należy rozumieć każde nagłe działanie, wydarzenie, brak wydarzenia, ominięcie lub przypadkowe zdarzenie mające miejsce poza naszą kontrolą, a w szczególności (bez ograniczeń):
  ii. strajki, zamknięcia i inne akcje protestacyjne;
  iii. niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba wojny bądź przygotowywanie do wojny;
  iv. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie, epidemia i klęski żywiołowe;
  v. brak możliwości skorzystania z transportu szynowego, morskiego, powietrznego, samochodowego lub innego środka transportu publicznego lub prywatnego;
  vi. brak możliwości skorzystania z publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej;
  vii. ustawy, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub ograniczenia narzucone przez jakikolwiek rząd.
  viii. Wszelkie wiążące nas Umowy na czas Działania siły wyższej są zawieszone, a po jej minięciu czas na wywiązanie się z umownych zobowiązań zostaje przedłużony o okres Działania siły wyższej. Dołożymy wszelkich starań w zakresie naszych możliwości, aby szybko zakończyć Działanie siły wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie pozwalające nam wywiązać się z obowiązków wynikających z Umowy mimo Działania siły wyższej.
   
  7 Warunki płatności
  7.1 Płatność kartą - GoPay, Payu
   
   
  7.2 Płatność za pobraniem
  Płatność za towar następuje w gotówce w momencie jego odbioru w wysokości określonej na fakturze. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zostanie zwrócona przelewem bankowym. W tym celu jest konieczne podanie numeru konta bankowego w formacie IBAN.
  7.3 Dokładamy wszelkich starań, tak dalece jak jest to możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas zakupów w naszym e-sklepie. Jeśli jednak mimo braku zaniedbań z naszej strony jakakolwiek strona trzecia zdobędzie nieautoryzowany dostęp do danych przekazywanych nam przez Klienta podczas łączenia się z Witryną lub składania zamówienia w Witrynie, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Zapewnimy jednak wszelką możliwą pomoc przy weryfikacji nieuczciwego użycia karty płatniczej.
   
  8 Karty podarunkowe i kupony rabatowe
  (a) Klient może zrealizować kod rabatowy zaoferowany przez sklep internetowy GLANO przy składaniu zamówienia na następujących warunkach:
  i- kod rabatowy możey być użyty tylko jeden raz
  ii - kody rabatowe nie kumulują się
  iii - wartość kodów rabatowych jest proporcjonalnie rozłożona na wszystkie produkty w zamówieniu, w którym został użyty dany kupon
  (b) W przypadku odstąpienia od umowy zakupu lub zwrotu części towaru z zamówienia w którym był odliczony kod rabatowy, Klient otrzyma zwrot kwoty adekwatnie do zapłaconej sumy przy zawieraniu umowy.
  (c) Jeśli kod rabatowy ma ograniczony okres ważności, Klient może wykorzystać kod rabatowy w okresie kończącym się w dniu ważności. Jeśli kod nie zostanie w tym czasie wykorzystany, Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie za niewykorzystany kod rabatowy.
  (d) Jeżeli kod rabatowy zostanie zastosowany z naruszeniem zasad dotyczących stosowania kodów rabatowych zawartych w niniejszym Regulaminie, sklep internetowy GLANO ma prawo anulować kod rabatowy i odstąpić od zawartej umowy zakupu.
  Powyższe zasady dotyczą korzystania z kuponów rabatowych, chyba że administrator sklepu wyraźnie stwierdzi inaczej.
   
  9 Dostawa towaru
  Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej . O wysłaniu paczki Klient zostanie poinformowany drogą mailową, jak również w dniu doręczenia paczki poprzez wiadomość SMS. Jeśli paczka ma zostać doręczona do miejsca pracy Klienta - prosimy o podanie nazwy firmy w adresie dostawy. Ewentualne zmiany w adresie dostawy należy zgłosić bezzwłocznie na adres: info@glano.pl lub bezpośrednio w kontakcie z Kurierem.
   
  9.1 Sposób dostawy
  • Doręczenie pod wskazany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Przy opcji dostawy pod wskazany adres kurier będzie próbował dostarczyć zamówienie dwukrotnie. Po dwóch nieudanych próbach dostarczenia zamówienia zostanie ono odesłane z powrotem do sklepu GLANO.
   
  9.2 Koszty wysyłki
  Koszty wysyłki obejmują: OPŁATĘ ZA DOSTAWĘ + OPŁATĘ ZA USŁUGĘ PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM. Przy płatnościach online opłata za płatność przy odbiorze nie jest pobierana.
   
  (a) Płatności przez bramę płatniczą GoPay, PayU
  Przy każdym zakupie powyżej 300 PLN koszt dostawy wynosi 5 zł.
  Dla przesyłek o wartości niższej niż 300PLN opłata za doręczenie przesyłki wynosi:
   -15 PLN - Przesyłkownia/punkt odbioru
   -20 PLN - InPost/usługa kurierska
   
   
   
   
  (b) Płatność przy odbiorze (za pobraniem)
  Przy każdym zakupie powyżej 300PLN koszt dostawy wynosi 5 zł + opłata za płatność za pobraniem w wysokości 3 PLN
  Dla przesyłek o wartości niższej niż 300PLN opłata za doręczenie przesyłki wynosi 15 PLN lub 20 PLN(wg. wybranej opcji) + opłata za płatność za pobraniem w wysokości 3 PLN
   
   
   
  Uwaga:
  Zaleca się otwarcie paczki natychmiast po otrzymaniu i sprawdzenie, czy towar nie jest uszkodzony, nawet jeśli opakowanie towaru nie jest uszkodzone. Jeśli przesyłka wykazuje oznaki uszkodzenia,prosimy o odmowę przyjęcia paczki, spisanie z Kurierem protokołu szkody i niezwłoczne poinformowanie naszego Działu Obsługi Klienta (nie później niż następnego dnia roboczego) na adres e-mail: info@glano.pl. Postaramy się rozwiązać problem w możliwie najkrótszym czasie.
   
  9.3 Deklaracja
  (a)Firma Groves, s.r.o. zobowiązuje się, że w momencie odebrania Produktów przez Klienta:
  i. Produkty będą miały cechy uzgodnione przez strony lub (jeśli nie zostało zawarte żadne porozumienie) cechy opisane przez Grove s.r.o na stronie internetowej GLANO lub cechy opisane przez producenta produktów lub cechy oczekiwane przez Klienta na podstawie rodzaju tych Produktów i dotyczących ich reklam.
  ii. Produkty będą się nadawały do użycia do celów wymienionych przez Groves s.r.o lub do celów, do których produkty tego typu są zwykle używane.
  iii. Produkty są dostarczane w odpowiedniej liczbie, ilości lub masie.
  iv. Produkty spełniają wymogi stawiane przez przepisy prawa.
  (b) Groves, s.r.o. dostarcza zamówione przez Klienta produkty w uzgodnionej ilości, jakości i o ustalonym wyglądzie.
   
  9.4 Pakowanie
  Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, produkty są pakowane standardowo przez Groves, s.r.o. Jeśli nie istnieje ustalony standard, produkty są pakowane w sposób zapewniający im ochronę i bezpieczeństwo.
   
  9.5 Dostępność
  Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby wszystkie informacje, opisy i ceny produktów opublikowane na stronie internetowej GLANO były poprawne w czasie ich wprowadzania do systemu. Pomimo usilnych starań, aby strona internetowa była systematycznie aktualizowana, widniejące w niej informacje nie zawsze mogą odzwierciedlać dostępność produktów w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny zamówionych produktów będą zawarte w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
   
  10 Ochrona danych osobowych
  Groves s.r.o zapewnia ochronę danych osobowych swoich Klientów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.
   
  11 Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów
  11.1 Obowiązujące prawo
  Regulamin i Umowy podlegają przepisom prawa czeskiego i zgodnie z nim będą interpretowane w odniesieniu do ochrony gwarantowanej Konsumentowiw przewidzianej w ustawodawstwie zagranicznym.
   
  11.2 Skargi i organy nadzoru
  (a) Jakąkolwiek skargę można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego lub skierować ją do odpowiednich organów państwowych. "
  (b) Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw konsumentów jest kontrolowana przez Czeską Inspekcję Handlową:
   
   

  Česká obchodní inspekce

  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  Web: http://www.coi.cz
  (c) Uprzejmie prosimy, aby przed skontaktowaniem się z właściwymi organami najpierw skontaktować się z Groves s.r.o w celu rozwiązania problemu pod adresem e-mail info@glano.pl
   
  11.3 Alternatywne metody rozstrzygania sporów.
  (a) Wszelkie spory na gruncie Umowy zawartej między nami a Klientem z któregokolwiek kraju Unii Europejskiej, których nie udało nam się wspólnie rozstrzygnąć, mogą zostać rozstrzygnięte w drodze pozasądowej przy użyciu Alternatywnej metody rozstrzygania sporów lub Procedury internetowego rozstrzygania sporów.
  (b) Właściwym organem do alternatywnego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami a konsumentami jest Czeska Inspekcja Handlowa:
  Czeska Inspekcja Handlowa
  centralny inspektorat
  Departament Stosunków Międzynarodowych i Alternatywnych metod rozwiązywania sporów

  Česká obchodní inspekce

  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869

  https://adr.coi.cz/cs

  (c) Lista organów pozasądowych działających w Unii Europejskiej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
  (d) Konsumenci z Unii Europejskiej mogą skorzystać z platformy przeznaczonej do internetowego rozstrzygania sporów obsługiwanej przez Komisję Europejską i dostępną na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   
  11.4 Jurysdykcja
  (a) W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo dotyczące kolizji przepisów wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z Umowy lub powstałych w związku z Umową lub jej przedmiotem lub zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) mają sądy Republiki Czeskiej. "
   
  12 Postanowienia końcowe
  12.1 Własność intelektualna
  (a) O ile nie stwierdzono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej GLANO stanowią naszą własność lub własność naszych licencjodawców. Jakikolwiek dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej z jakiegokolwiek innego powodu niż osobiste, niekomercyjne wykorzystanie jest zabronione.
  (b) Żadna część Witryny nie może być kopiowana ani zapisywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej ani włączana do żadnych publicznych ani prywatnych elektronicznych systemów wyszukiwania bez uzyskania naszej pisemnej zgody.
  (c) Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że materiały i treść znajdujące się w Witrynie zostały mu udostępnione do niekomercyjnego użytku osobistego oraz że te materiały i treści może pobrać (jeśli jest to konieczne w celu dokonania zakupu Produktów) tylko na jeden dysk twardy komputera. Jakiekolwiek użycie materiałów i treści z Witryny jest surowo zabronione.
  (d) Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, wyświetlać, dystrybuować, komercyjnie wykorzystywać lub tworzyć utworów pochodnych materiałów i treści dostępnych na stronie internetowej GLANO oraz, że nie będzie pomagać ani ułatwiać dokonywania takich czynności stronom trzecim.
  (e) Użytkownik potwierdza, że nie ma prawa do korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmowych itp. należących do Groves s.r.o lub partnerów związanych umową z Groves s.r.o .
   
  12.2 Zgodność z przepisami prawa
  (a) Niniejsza Witryna może być wykorzystywana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i regulacji dotyczących Witryny oraz wszystkich transakcji przeprowadzanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem.
   
  12.3. Komunikacja pisemna
  (a) Obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby niektóre informacje lub wiadomości miały formę pisemną. Użytkownik Witryny akceptuje fakt, że w większości komunikacja z nami będzie miała formę korespondencji elektronicznej. Będziemy kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej i poprzez publikowanie powiadomień na naszej stronie internetowej. Dla celów związanych z Umową, Użytkownik zgadza się na elektroniczny sposób komunikacji i potwierdza, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje oraz inne rodzaje korespondencji, które dostarczymy elektronicznie są zgodne z przepisami prawa stanowiącymi o tym, że komunikacja musi odbywać się w formie pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika.
   
  12.4 Przeniesienie praw i obowiązków
  (a) Umowa zawarta między użytkownikiem i nami jest wiążąca dla użytkownika i dla nas oraz odpowiednio naszych następców i cesjonariuszy.
  (b) Użytkownik nie może przenieść, przypisać, obciążyć opłatami ani w żaden inny sposób pozbyć się Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków z niej wynikających bez uprzedniego otrzymania naszej pisemnej zgody.
  (c) Groves s.r.o może przenieść, przypisać, obciążyć opłatami, podzlecać lub w inny sposób pozbyć się Umowy lub dowolnych z naszych praw lub obowiązków z niej wynikających w dowolnym czasie w okresie obowiązywania Umowy.
   
  12.5 Wyodrębnianie
  (a) Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, to odpowiedni zapis zostanie uznany za odrębny od tego Regulaminu i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność żadnego z pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
   
  12.6 Zrzeczenie się
  a) Żadne zrzeczenie się praw z naszej strony nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się prawa do jakiegokolwiek postępowania lub zrzeczenie się prawa do późniejszego naruszenia jakiegokolwiek przepisu.
   
  12.7 Całość Umowy
  (a) Opieramy się na treści niniejszego Regulaminu i wszelkich dokumentów, do których wyraźnie się odwołujemy. Pomimo faktu, że przyjmujemy odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i zapewnienia wydane przez naszych upoważnionych przedstawicieli, prosimy o żądanie potwierdzenia wszystkich zmian niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
   
  12.8 Nasze prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej
  (a) Mamy prawo od czasu do czasu poprawiać i zmieniać niniejszy Regulamin. Użytkownik podlega polityce i Warunkom obowiązującym w momencie składania u nas zamówienia na Towar, chyba że zmiana Warunków handlowych lub Regulaminu jest wymagana przez prawo bądź organ rządowy (w takim przypadku będzie dotyczyć wcześniej złożonych zamówień) lub jeśli powiadomimy użytkownika o zmianie Warunków lub Regulaminu przed wysłaniem Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (w którym to przypadku mamy prawo zakładać, że użytkownik zaakceptował Regulamin, chyba że powiadomi nas, że jest inaczej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania Produktów). W przypadku braku zgody na zmianę w Regulaminie należy zaprzestać korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uznane za akceptację zmienionego Regulaminu.
  (b) Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, wycofania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Witryny (lub dowolnej jej części) również bez powiadomienia Użytkownika. Nie bierzemy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich w związku z jakimikolwiek modyfikacjami lub wycofaniem niniejszej Witryny.
payments
pl-PL
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.